Wat doet Europa om e-facturatie te bevorderen?

Wat doet Europa om e-facturatie te bevorderen?

In 2005 heeft Europa een omvangrijk maatregelenprogramma ter bevordering van e-facturatie geïmplementeerd.

Dat maatregelenprogramma ligt in de lijn van het Europese beleid ter bevordering van de interne markt, in het bijzonder de Digital Single Market.

E-facturatie, en meer algemeen e-procurement, is een middel om aanzienlijke efficiëntiewinst te boeken in het aankoopbeleid van de overheid. Het maakt niet alleen de automatisatie van administratieve taken mogelijk, het kan ook de markt verruimen en de concurrentie bij de economische actoren verbeteren. Resultaat? Betere aankoopvoorwaarden voor de aanbesteders.

Het begon allemaal in 2007

In dat jaar heeft de commissie na voorbereidende werkzaamheden een groep van Europese experts in e-facturatie opgericht: de Expert Group on e-Invoicing. Hun opdracht? De verschillende aspecten van dat thema onder de loep nemen en aanbevelingen formuleren om het op Europese schaal uit te rollen.

Op basis van het verslag van de groep, gepubliceerd in 2009, en na een publieke raadpleging, publiceert de commissie eind 2010 com(2010) 712, ”De voordelen van elektronische facturering voor Europa benutten” (Reaping the benefits of electronic invoicing for Europe). Daarin wordt de efficiëntiewinst door de veralgemening van e-facturatie op Europese schaal op 240 miljard euro op 6 jaar geraamd. Er wordt ook op de problematiek van de versnippering van e-facturatieoplossingen gewezen.

Europees forum e-facturatie

Hier komt EMSFeI, het European Multi-Stakeholders Forum on eInvoicing, in beeld. Het werd opgericht na die communicatie, met het doel adviezen en aanbevelingen te formuleren voor een betere werking van Europa op het vlak van e-facturatie.

De belangrijkste aanbeveling is om Europese aanbesteders te verplichten om elektronische facturen te kunnen ontvangen in een standaardformaat, dat op Europees niveau is vastgesteld. Dat zou later uitmonden in richtlijn 2014/55/EU en de implementatie van de Europese norm als gemene deler in Europa.

EMSFeI werd voor 3 jaar opgericht en twee keer verlengd. De derde termijn loopt af in oktober 2020.

PEPPOL

In 2008 heeft Europa op grote schaal een reeks proefprojecten gelanceerd in het kader van de  Europese Digitale Agenda 2020. Een ervan was PEPPOL, Pan-European Public Procurement On-Line.

Gedurende 3 jaar hebben 11 landen en talrijke privé-operatoren samengewerkt om een kader te bepalen, om de obstakels voor de veralgemening van public e-procurement weg te werken en de haalbaarheid ervan in het kader van een proefproject te testen.

Sinds 2012 is dat governance model uitgerold in Europa en wordt het zelfs toegepast bij opdrachten buiten Europa, waaronder Singapore, Australië en Nieuw-Zeeland.

Hier vind je alle informatie over Peppol.

Richtlijn 2014/55 en de Europese norm

In 2014 wordt richtlijn 2014/55 goedgekeurd. Ze verwezenlijkt een van de belangrijkste aanbevelingen van EMSFeI: de verplichte ontvangst en verwerking van elektronische facturen conform de Europese norm voor de Europese aanbesteders. Ze verleent ook het mandaat om die norm te bepalen.

Het opstellen van de norm wordt in juli 2017 afgerond. De omschrijving ervan verschijnt op 17 oktober 2017 in het Publicatieblad van de Europese Unie. De inwerkingtreding van de verplichting werd vastgelegd op 17 april 2019, hetzij 18 maanden later.

Het CEF-programma  

Het programma "Connecting Europe Facility (CEF)", dat door de Europese Commissie wordt beheerd, biedt steun voor de invoering van de bouwstenen die van cruciaal belang zijn voor de digitale interne markt. Het gedeelte over e-facturering biedt nuttige informatie en diensten aan ter ondersteuning van de invoering van de Europese norm voor e-facturering. Dit omvat een gestructureerde presentatie van elk land, waaronder de Belgische landenpagina. 

De weg bereiden voor de KMO's

De verplichting voor de aanbesteders om elektronische facturen die volgens de Europese norm zijn gestructureerd te kunnen ontvangen en verwerken, verhoogt het potentieel van de markt van e-facturatie aanzienlijk.

Ze effent de weg voor de ontwikkeling van e-facturatieoplossingen voor de KMO's, aangezien die laatste met dezelfde obstakels te maken kregen als de overheden bij de invoering van de e-facturatie. Wil je meer weten over die obstakels, lees het artikel "Op wie is e-facturatie van toepassing?".

Deel dit artikel

Onze Partners